Tjänster

Vi kan bland annat erbjuda ditt företag:

• Löpande bokföring samt redovisning av moms och arbetsgivaravgifter ↓

Löpande bokföring innebär att man bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Det innefattar registrering av leverantörsfakturor, kundfakturor samt in- och utbetalningar. Till dessa affärshändelser ska det finnas underlag, en verifiering att händelsen ägt rum.

• Bokslut & årsredovisning ↓

När ett räkenskapsår är slut ska ett bokslut upprättas. Samtliga balansposter stäms av och specificeras. Detta görs enligt det regelverk din verksamhet ska följa och därefter upprättas bolagets årsredovisning.

• Löneuträkningar samt övriga personalärenden ↓

Lön- och lönehantering är ett område fullt av regelverk. Hantering av tidrapporter, löner, semesterdagar, förmåner, utlägg, reseräkningar samt rådgivning vid anställning, avtal och personalfrågor. Vi säkerställer också att en korrekt arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas till Skatteverket.

• Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar ↓

Hantering av löpande bokföring, lägenhetsförteckning, medlemsregister, pantförskrivning, fakturering av medlemsavgifter, leverantörsbetalningar, bokslut, deklarationer och årsredovisning.

• Uppstart av nya företag/ombildning ↓

Behjälpliga med rådgivning inför val av företagsform, registrering hos Bolagsverket samt ombildning från exempelvis enskild firma till aktiebolag.

• Näringsdeklarationer ↓

När bolagets årsredovisning är klar upprättas näringsdeklaration med bilagor. För enskilda näringsidkare upprättas näringsbilaga som bifogas inkomstdeklarationen.

Vi arbetar bl.a. med bokföring och bokslut inom olika företagsformer som:

Aktiebolag
Enskilda firmor
Bostadsrättsföreningar
Ekonomiska Föreningar
Handelsbolag
Ideella organisationer

Vi kan mer – fråga oss!

Du kan välja att överlåta hela eller delar av redovisningen till oss. Vi kan även arbeta på ert kontor.

Vi anpassar oss efter kundernas önskemål och arbetar bland annat i följande program:

Bokio

Fortnox

Speedledger

Visma

Wolters Kluver