Vi kan bland annat erbjuda ditt företag:

  • löpande bokföring
  • bokslut och årsredovisning
  • redovisning av moms och skatt
  • budgetering/kalkylering
  • vara medarbetare på plats hos er i det dagliga arbetet
  • näringsdeklarationer
  • ekonomisk förvaltning i bostadsrättföreningar
  • löneuträkningar samt övriga personalärenden

Vi sköter bokföring, bokslut inom olika företagsformer som:

Aktiebolag
Handelsbolag
Ekonomiska föreningar
Ideella organisationer
Bostadsrättsföreningar

Vi kan mer – fråga oss!